Het clubblad van de Belgische Duitse Doggenclub verschijnt driemaandelijks.
Het vormt de voornaamste link tussen de leden en heeft tot doel hen te informeren over:

  • de tentoonstellingen
  • de gezondheid van onze doggen
  • de opvoeding
  • de fokkerij
  • de activiteiten georganiseerd door de club…


Het clubblad is eveneens een contactpunt voor de leden onderling evenals een discussieforum tussen de leden en het bestuur aangezien wij steeds bereid zijn lezersbrieven, artikels, e.d., verstuurd door de leden, te publiceren en, indien nodig, hierop te reageren.

Bovendien sporen we de leden, die geïnteresseerd zijn mee te werken aan het clubblad, aan contact op te nemen met de redactie.

Verantwoordelijke clubblad : Frank Vangeel ~  frank@bddc-cbda.be

Onze hoofd sponsor: Faunus Dogfood- Natuurlijk koud geperste hondenvoeding