Het fokreglement is vanaf 01/01/2020 mee vervat in het huishoudelijk reglement. (klik voor volledige reglement)

 

Onderstaande is een uittreksel van het huishoudelijk reglement:

Algemene voorschriften alle leden- eigenaar- fokker

Artikel 26. 

Ieder lid van de club moet de voorschriften naleven van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.), en in het bijzonder het reglement voor inschrijving in het stamboek K.M.S.H. (LOSH).

Artikel 27. 

Voor de fokkerij zal men enkel reuen en teven gebruiken die ingeschreven zijn in het LOSH of in een buitenlands stamboek erkend door de F.C.I. of zijn geaffilieerde partners en waarvan de afstamming DNA-code(ISAG 2006) gekend is.

Artikel 28. 

Men zal een reu geen dekkingen laten verrichten vooraleer hij/zij de leeftijd van 15 (vijftien) maanden heeft bereikt. Een teef mag ten vroegste worden gedekt vanaf 15 (vijftien) maanden.

Artikel 29. 

Een teef mag maximaal één (1) nest per jaar hebben. Indien het tijdstip voor de nesten gewijzigd moet worden, zijn twee (2) nesten in één jaar toegelaten op voorwaarde dat de teef daarna een rustperiode krijgt van twaalf maanden.

Artikel 30. 

Duitse Doggen met diskwalificerende fouten volgens de FCI rasstandaard dienen uitgesloten te worden voor de fok. 

Artikel 31. 

Buitenlandse honden dienen een microchip en Europees paspoort te hebben alvorens ze in België aankomen.

Artikel 32. 

Geïmporteerde honden die in het bezit zijn van een eigenaar die in België woont dient deze te registreren bij de K.M.S.H. (verplicht vanaf 1 januari 2001) voor men kan deelnemen aan activiteiten en fokkerij.

Artikel 33. 

Men zal geen jongen afgeven zonder officiële stamboom erkent door FCI, niet ingeënt (entingen te bepalen door de dierenarts), microchip en Europees paspoort.

Artikel 34. 

De dekcondities worden schriftelijk vastgelegd door de eigenaars van de reu en teef. In het algemeen verwijzen deze naar de voorschriften vastgelegd in het "Internationaal Fokreglement" van de F.C.I. (conventie van Bern van 1979).

Artikel 35. 

De eigenaar van een dekreu zal zijn reu geen teven laten dekken die niet in het bezit zijn van een officiële stamboom erkend door de F.C.I.

Artikel 36. 

Geen enkel lid mag pups verkopen in handel voor 3de en/of als tussenpersoon bestemd voor wederverkoop.

Artikel 37. 

In alle gevallen moet de hond drager van een microchip. 

Artikel 38. 

Alle honden geboren vanaf 1 oktober 2001 mogen niet meer aan de oren worden gecoupeerd (Koninklijk Besluit van 17 mei 2001). Vanaf 1/1/2008 is het tevens verboden de staarten te couperen.

Artikel 39. 

Van alle fokdieren van al onze leden wordt verwacht dat ze ingezet worden conform aan onderstaande bijkomende voorschriften voor fokkerij ongeacht of ze gebruik maken van de bemiddeling.

Elk lid is verantwoordelijk om tijdig aan de Hoofd fok- en Adviescommissie nodige onderstaande documenten/verslagen van hun fokdieren over te maken. 

  • Copy van stamboom (éénmalig verplicht)
  • Resultaat Röntgenologisch onderzoek volgens de FCI-methode van heupdysplasie (éénmalig verplicht)
  • Resultaat Dilatatieve Cardiomyopathie- onderzoek (jaarlijks verplicht)
  • Rasconformiteitsbewijzen shows of één der selecties (éénmalig verplicht)

 

  • Resultaten bijkomende medische en genetische testen (optioneel)
  • Resultaat Sociabiliteitstest (éénmalig optioneel)

Bijkomende voorschriften fokkerij

Artikel 40. 

Enkel leden kunnen voor de jaarlijkse bijdrage van 60€ toetreding tot de BDDC-fokkerslijst en bemiddelingen vragen. 

Artikel 41. 

Puppybemiddeling bestaat uit nestvermelding in het Clubblad, BDDC-Facebookpagina, op website BDDC en doorverwijzing bij telefonische (+32(0)468/35.70.78) of mailing aanvragen van geïnteresseerde kopers.

Artikel 42. 

Van zodra het dekkings- of geboortedossier volledig is bij de Hoofd fok- en adviescommissie kan puppybemiddeling gevraagd en gestart worden.

Artikel 43. 

Dekreu bemiddeling bestaat uit vermelding op de website BDDC en doorverwijzing van aanvragen van geïnteresseerde tevenhouders.

Artikel 44. 

Van zodra het dossier volledig is bij de Hoofd fok- en adviescommissie kan dekreu bemiddeling gevraagd en gestart worden.

Artikel 45. 

Een reu zal niet meer dan 20 (twintig) dekkingen verrichten per jaar.

Artikel 46. 

Een teef zal maximum 4 (vier) nesten hebben in haar leven, ongeacht het aantal pups per nest. Uitzonderingen dienen alvorens de dekking toestemming te vragen aan de Fok- en Adviescommissie.

Artikel 47. 

Het dekken van een teef kan maximum tot de leeftijd van 7 (zeven) jaar. Uitzonderingen dienen alvorens de dekking toestemming te vragen aan de Fok- en Adviescommissie.

Artikel 48. 

Volgende kleurencombinaties mogen worden doorgevoerd:

- Geel of Gestroomd met Geel of Gestroomd

- Blauw of Zwart uit blauw met Blauw of Zwart uit blauw

- Zwart uit Harlekijn met Zwart uit Harlekijn of Harlekijn of Merle

Volgende variëteitskruisingen mogen niet worden doorgevoerd:

- Harlekijn of Merle met Harlekijn of Merle.

Andere variëteitskruisingenkruisingen kunnen niet zonder voorafgaandelijk akkoord van de Fokcommissie en bewijs van genetische vachtkleur van beide ouderdieren voor de dekking. 

Artikel 49. 

Röntgenologisch onderzoek volgens de FCI-methode van heupdysplasie (HD) is verplicht. De combinatie van ouderdieren moeten volgende resultaten hebben: A-A; A-B; A-C; B-B

Artikel 50. 

Röntgenologisch onderzoek volgens de FCI-methode van elleboogdysplasie (ED), schouderdysplasie(SD) wordt sterk aangeraden.

Röntgenologisch onderzoek naar spondylose is niet verplicht maar aangeraden.

Artikel 51. 

Onderzoek op Dilatatieve Cardiomyopathie (DCM) via echocardiogram of Pro-bnp bloedtest is jaarlijks verplicht zolang reu en teef gebruikt worden voor de fok. (een verslag is max. 12 maanden geldig en beide ouderdieren dienen vrij te zijn)

Artikel 52. 

Voor dekking dient elke reu of teef eigendom van een Belgisch lid zijn rasconformiteit te bewijzen via 1 van de onderstaande opties:

  • op tentoonstellingen: minimum 2 keer een zeer goede quotering en 1 keer een uitmuntende quotering te behalen

 

  • de BDDC-aankeuring te behalen
  • de Belgische selectie(KMSH) te behalen
  • de Europese selectie (Eu.D.D.C.)  te behalen

(De selecties kunnen worden verworven op een speciale gelegenheid ingericht door de club zoals de Internationale Duitse Doggendag of de Clubmatch bij voorafgaandelijke aanvraag)

 

Artikel 53. 

Dekreuen van buitenlandse leden van de BDDC, dienen vóór gebruik in het bezit te zijn van een Eu.DDC-aankeuring of moet voorgelegd worden in de fokcommissie met zijn medische verslagen.

Artikel 54. 

Buitenlandse leden moeten bij voorrang de fokreglementen volgen die van toepassing zijn in eigen land.

Artikel 55. 

Reuen en teven moeten in goede gezondheid zijn en de kennel vrij van alle besmettelijke ziekten. De BDDC is bevoegd om nestcontroles te laten uitvoeren door de fokcommissie, mogelijks zonder voorafgaande verwittiging.

Artikel 56. 

Ingeval van twijfel over de toepassing van één der artikels van Bijkomende voorschriften voor fokkerij, kunnen de leden zich wenden tot de Fok- en Adviescommissie via het secretariaat van de club.

 

Onze hoofd sponsor: Faunus Dogfood- Natuurlijk koud geperste hondenvoeding