Sinds 1960 zetten we ons, als enige erkende rasclub, ten volle in voor de verbetering van het ras en trachten we liefhebbers van de Duitse Dog bijeen te brengen. De club biedt liefhebbers en eigenaars de gelegenheid om over hun gemeenschappelijke passie te spreken, van gedachte te wisselen en mekaar tips te geven over bv. de gezondheid en opvoeding van de Duitse Dog..

Om te waken over de verbetering van het ras, moeten onze fokkers bepaalde verplichtingen nakomen. De ouderdieren moeten bv. allemaal gekeurd zijn door een raskeurder of hun kwaliteit aangetoond hebben op 3 Belgische tentoonstellingen. Om onze fokkers op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen, nodigen we elk jaar een dierenarts uit die komt praten over een dierengeneeskundig thema. Deze bijeenkomsten zijn trouwens niet alleen interessant voor de fokkers, maar voor alle doggeneigenaars.

Als club trachten we onze leden meermaals per jaar de kans te bieden elkaar te ontmoeten. Voor de liefhebbers van schoonheidswedstrijden richten we al meer dan 45 jaar de Internationale Duitse doggendag in, waaraan ook vaak buitenlandse doggeneigenaars deelnemen. Daarnaast organiseren we jaarlijks voor onze leden de Clubmatch waar de Clubkampioenen en junior Clubkampioenen worden gekozen. Leden kunnen ook elk jaar opnieuw deelnemen aan de Beste dog van het jaar, hier bekronen we de doggen die de beste resultaten behaald hebben op Belgische Tentoonstellingen.

Sinds enkele jaren proberen we een nieuwe wind te laten waaien door de club door ook tegemoet te komen aan leden die niet deelnemen aan tentoonstellingen. Zo organiseren we nu al enkele jaren de Familiedoggendag , een dag met tal van activiteiten voor de doggen en hun eigenaars. Vanaf heden zullen we ook jaarlijks een wandeling uitstippelen.

En last but not least, de clubleden ontvangen driemaandelijks een clubblad waarin we hen informeren over de activiteiten, de opvoeding en gezondheid, de tentoonstellingen, de puppybemiddeling, enz. De leden mogen ook steeds zelf thema’s, foto’s, teksten, ... aanleveren.

Onze hoofd sponsor: Faunus Dogfood- Natuurlijk koud geperste hondenvoeding