Puppy's ~Chiots

Wij zijn verheugd om u te informeren dat de fokkers en de ouders van de hieronder vermelde nesten voldoen aan de strikte voorwaarden uiteengezet in het huishoudelijk reglement van onze club. De nodige bewijzen zijn zorgvuldig gecontroleerd en voorgelegd aan onze fokcommissie.

Dit bevat onder meer dat de ouderdieren een FCI-erkende stamboom hebben en voor de dekking onderzocht zijn op heupdysplasie, EKG hartonderzoek, laag inteeltpercentage, ...

Het is belangrijk op te merken dat wij als club louter informatieve ondersteuning bieden. Hoewel wij ons inzetten voor het waarborgen van de integriteit van het fokproces, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor de pups of hun verkoop.

Deze informatie dient als een betrouwbare bron voor liefhebbers en potentiële eigenaren, en wij moedigen iedereen aan om zorgvuldig onderzoek te doen alvorens beslissingen te nemen met betrekking tot de aanschaf van een Duitse Dog.

Nous sommes heureux de vous informer que les éleveurs et les parents des portées mentionnées ci-dessous satisfont aux strictes conditions énoncées dans le règlement intérieur de notre club. Les preuves nécessaires ont été soigneusement vérifiées et soumises à notre commission d'élevage.

Cela inclut notamment le fait que les parents ont un pedigree reconnu par la FCI et ont été examinés pour la dysplasie de la hanche, des examens cardiaques ECG, un faible taux de consanguinité, etc., avant la saillie.

Il est important de noter que notre club offre uniquement un soutien informatif. Bien que nous nous engagions à garantir l'intégrité du processus d'élevage, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux chiots ou à leur vente.

Cette information sert de source fiable pour les amateurs et les futurs propriétaires, et nous encourageons chacun à mener des recherches approfondies avant de prendre des décisions concernant l'acquisition d'un Dogue allemand.

Momenteel hebben 2 meldingen van een nest dat voldoen aan het HR. 

Nous avons 2 rapport faisant état d’une portée conforme à la RI.

van Hoght

Koen en Elleke

Wespelaarsesteenweg 106, 3150 Haacht

Tel. +32(0)476/59.47.74

https://vanhoght.be/

info@vanhoght.be

Blauw - Zwart

Bleu - Noir

wit teefje 3w
oranje teefje 3w
grijs reutje 3w
zwart reutje 3w
geel reutje 3w
turquoise teefje 3w
groen teefje 3w
blauw reutje 3w
beuin reutje 3w
Poster 2 2024-03-23 09_43_46

Moeder/ Mère: Sjarlot van Hoght 

Vader/Père: CEO Rojee Perseidy Kasjopei

Geboorte datum/Date de naissance: 21/05/2024


5 zwarte reutjes  / 5 mâles noirs (1 beschikbaar/ disponible)

4zwarte teefjes / 4 femelles noirs (gereserveerd/ réservé)


Hei-ende Hof

Wilfried Wauters

Hei-ende 7, 2340 Vlimmeren

freewilly1961b@hotmail.com

Tel. +32(0)477/363553

Zwart - Gevlekt 

Noir - Arlequin

reu1
reu2
teef1
teef3
teef2
teef4
teef5
teef6
poster nest hei_ende

Moeder/ Mère: Fibie Vom Hause Bucari

Vader/Père: Frozen Magic number 21 Vom Kleinen Feenwald

Geboorte datum/Date de naissance: 07/06/2024


1 zwarte reutjes  / 1 mâles noirs (gereserveerd/ réservé)

1 platen reutjes / 1 mâle plaques noires (beschikbaar/ disponible)

1 zwarte teefjes / 1 femelle noir (gereserveerd/ réservé)

1 mantel teefjes / 1 femelles manteau (gereserveerd/ réservé)

1 gevlekte teefjes / 1 femelle arlequin (gereserveerd/ réservé)

1 grijstijger teefjes / 1 femelle merle (beschikbaar/ disponible)

2 platen teefjes / 2 femelles plaques noires (beschikbaar/ disponible)


Momenteel hebben 1 melding van dekkingen dat voldoen aan het HR. 

Nous avons 1 rapport faisant état de couverture conforme à la RI.

Kings and Queens of Dane

Asmara Konings

Vostertstraat 25, 3960 Bree

Tel. +32(0)477/73.39.89

https://www.gentle-giants.eu/

kingsandqueensofdanes@gmail.com

Geel - Gestroomd